Nejbližší akce

Nejbližší akce

Anketa

Anketa

Kvalita webu

Kontakt

Název
Adresa
Město

Registrace

Registrační údaje.

uživatelské jméno
nickname
heslo
znovu vypsat heslo
email
Závazné podmínky:

- vybrané texty budou zveřejňovány prostřednictvím stránek BojoveSporty.cz (dále jen vydavatel)

- publikovány budou pouze některé redakcí vybrané texty z doručených. Vydavatel v žádném případě neslibuje zveřejnění všech dodaných mých textů a příspěvků

- vydavatel si v případě zveřejnění jakýchkoliv mých textů vyhrazuje právo dodané příspěvky jakkoliv měnit a upravovat pro potřeby webového portálu BojoveSporty.cz

- odesláním příspěvku souhlasím s jeho případným zveřejněním na stránkách BojoveSporty.cz

- Zasláním příspěvku potvrzuji, že jakýkoliv příspěvek je výhradně mým produktem a není odnikud zkopírován.

- Jakýkoliv příspěvek z tohoto registračního rozhraním, nebude v rozporu s platnými zákony ČR, především zákona o reklamě, autorského zákona, a nebude ohrožovat mravní výchovu dětí.

- V případě porušení jakéhokoliv zákona ČR svými příspěvky a texty, přebírám zodpovědnost plně na svou osobu a souhlasí s tím, že ponesu veškerou právní i hmotnou zodpovědnost.

- Souhlasím s tím, že provozovatel, či vlastník webového portálu BojoveSporty.cz nenese jakoukoliv odpovědnost za mé činy, uveřejněním mých příspěvků a textů.

- V případě porušení těchto všech uvedených souhlasů a prohlášení, souhlasím s poskytnutím mých údajů i unikátní IP adresy pro orgány činné v trestním řízení.

- Souhlasím, že provozovatel, či vlastník webového portálu BojoveSporty.cz může kdykoliv bez udání důvodu zrušit, či změnit moji registraci a smazat jakékoliv příspěvky.

- Údaje, texty a jakékoliv mnou poskytnuté příspěvky se budou zakládat pouze na pravdě

- Souhlasím s tím, že se budu vyjadřovat texty a příspěvky na webovém portálu BojoveSporty.cz zdvořile a bez vulgárností.

- Souhlasím, že jsem osoba starší 15ti let. Pokud jsem nenabyl věku 15ti let, pak tyto „Závazné podmínky“ stvrzuje můj zákonný zástupce ( např. rodič ).

- Kliknutím na pole „SOUHLASÍM“ stvrzuji, že jsem byl poučen se všemi možnými následky i odpovědnostmi a souhlasím se všemi shora uvedenými skutečnostmi.
 SOUHLASÍM

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Bazar

Inzerce

Reklama