Nejbližší akce

Kontakt

Provoz zajišťuje:
ITV Public, s.r.o.
Žebětínek 59
612 00 Brno
Czech Republic

Redakce (korespondence):
ITV Public, s.r.o.
Americká 3
120 00 Praha 2


Email:
redakce@bojovesporty.cz
obchod@bojovesporty.cz
INFO

Kyusho
12.01.2012
Administrator

 Kyusho-jitsu – vitální body
...body co pracují pro vás

Napříč všemi bojovými uměními a styly se tu a tam setkáme s pojmem vitální nebo tlakový bod. Skoro každý bojovník tuší a možná že i ví, co to vitální bod je. Je to místo, které má velký význam pro taktiku boje, techniku, vítězství. Tento bod je citlivý, bolestivý, paralyzující, a možná že i smrtelný. Každý z nás, co se o bojová umění zajímáme, tak minimálně jedenkrát viděl mapu akupunkturních bodů, a možná pak i tušil, že to nějak souvisí s vitálními body. Ano, souvisí to velmi úzce, vitální body vyobrazené na těchto mapách mají víc něž jedno použití. Dají se využít pro léčení  viz akupunktura, akupresura a jiné lečebné postupy, ale i pro boj viz Kyusho-jitsu, Dim Mak a další.

Kyusho-jitsu je umění, které má kořeny ve staré Číně, ze které bylo přeneseno do Japonska -  kolébky karate - do Okinawy. Právě Karate může být krásným příkladem použití Kyusho-jitsu. Veškeré údery, techniky, katy jsou složené z úderů na vitální body. Problémem však je, že jen velmi malá hrstka učitelů je schopna toto svým žákům vysvětlit a ukázat. Znalost vitálních bodů se předávala v historii jen mezi úzkou skupinou lidí, většinou mezi rodinnými klany. Mezi posledními byl Hodan Soken (1889-1982), který zavedl označení Kyusho-jitsu.

Kyusho-jitsu je tedy bojové umění, které se aplikuje do technik vitálními body. Pro nás lidi západního světa se dá na vysvětlenou říci, že se jedná o paralelu mezi akupunkturou a neurologií. Kyusho-jitsu (Kyusho) je využití účinků vitálních bodů, energie, zvuků a dalších vědomostí z čínské medicíny (meridiány, elementy, orgánové hodiny, aj.) pro efektivnější aplikaci bodů v boji. Z medicínského hlediska naší západní medicíny se bavíme o nervových zakončeních, nervových centrech a neurologických vazbách.

Máme-li dobře vysvětlit pro laika nebo pro studenta (bojovníka, sportovce) jakéhokoliv bojového sportu, umění nebo stylu co to je Kyusho, tak asi nejjednodušší vysvětlení je, že se nejedná o nějaký nový styl či umění, ale právě naopak, vědomosti dávno známé avšak zapomenuté, nebo úmyslně nevyučované. Kyusho je soubor znalostí a dovedností o vitálních bodech, které se skrze vás aplikují do vašeho stylu jako je karate, aikido, ju-jitsu, judo, tae-kwondo, kickbox, kung-fu a další. Díky Kyusho se vám dostane odpovědí  - kam, jak a proč bouchnout (na bradu, břicho, nohu atd). Bouchnout právě a jen vaší technikou, avšak přesně na vitální bod, což zpřesňuje a zefektivňuje váš styl/techniku.
Tajemství Kyusho je schováno v typu stimulace bodu, v úhlu pod jakým je citlivý, jaká kombinace bodů posílí výsledný účinek, sekvence bodů atd. To vše je Kuysho.
Vitální body se dají rozdělit podle funkce do třech kategorií taktické, paralyzující a pak smrtelné (KO). V Kyusho se mezi prvními technikami/body učí oživování, nebo-li jak pomoci partnerovi, když během tréninku způsobím bolest (což je na pořádku každého tréninku). Tzn. umím  bolest odstranit, zmírnit a v případě dalších následků tak pomoci, jedná se o určitou formu zdravovědy. Vezmu-li v úvahu, že trénink spočívá v neustálém útočení a osvojování si technik vitálních bodů, je zdravověda na místě.

Hned po zdravovědě se vyučují techniky pomocí úderu nebo tlaku na ruce. Tím se nabírají první zkušenosti, trénuje se přesnost a hlavně lokace bodu, správný úhel úderu nebo tlaku a síla/energii, kterou na to potřebuji.

Pro pokročilejší techniky a další pochopení souvislostí v Kyusho, je třeba se hlouběji ponořit/studovat do principů čínské medicíny, tím se myslí, znalost meridiánů, orgánových hodin, teorie elementů atd. Tyto znalosti pak přináší další možnosti a rozvoj technik Kyusho.
Studiu Kyusho se může začít věnovat každý, není nutná žádná předešlá znalost bojových umění nebo medicíny. Je potřeba být fit, zdravý. Cvičit Kyusho se nedoporučuje lidem trpícím kardiovaskulárními poruchami nebo epilepsií.


Autor:
Miroslav Brožíček (Instruktor Kyusho)
více na: www.Kyusho-Praha.cz
   

zdroj: youtube.com

zobrazeno: 22411 x

Diskuze

diskuze

Online Chat

svátek má  
dnes je  

Inzerce